UMOWA O WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

21 lutego 2018 roku nasza szkoła podpisała umowę o współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych, a konkretnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego. Jest to efekt starań pani dyrektor Małgorzaty Leszczyńskiej-Kloc i  nauczyciela historii, pana Michała Glenszczyka oraz Władz Instytutu. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniami, ze strony Instytutu Historii zabrał głos profesor Jerzy Sperka, a ze strony szkoły pani dyrektor Małgorzata Leszczyńska-Kloc.
Nie zabrakło też reprezentantów władz miasta Tychy – zastępcy dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty, pani Krystyny Solarek.  Po podpisaniu umowy pracownik naukowy Instytutu Historii, dr Paweł Duda przedstawił ofertę edukacyjną. Kolejnym wydarzeniem był wykład dr Pawła Dudy na temat genezy wojny trzydziestoletniej. Wystąpienia spotkały się z entuzjastycznym odbiorem zarówno Norwidowców, jak i zaproszonych gości. Jesteśmy pewni, że współpraca naszej szkoły i Uniwersytetu Śląskiego będzie przebiegała owocnie i z pewnością jeszcze nieraz będziecie mogli przeczytać o kolejnych wydarzeniach z tym związanych.

Post Author: Administrator