SPRAWY PRACOWNICZE

ZAPOMOGA PRZEDŚWIĄTECZNA

Do dnia 29 listopada 2019 r. można składać wnioski w sekretariacie szkoły  o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- bezzwrotna pomoc materialna ( tzw. świąteczne) Nowe wzory wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły (poniżej). W przypadku zmiany numeru konta bankowego prosimy o dopisanie obok numeru „nowe konto”.

WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich – DO POBRANIA

PRACOWNICY / przez

Post Author: