SPRAWY PRACOWNICZE

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

Informujemy, że emeryci oraz czynni nauczyciele mogą składać wnioski na zapomogę (wraz z dokumentacją medyczną/fakturami) do dnia 28 KWIETNIA 2021 roku w sekretariacie szkoły.

ZAOPATRZENIE JESIENNO-ZIMOWE

Informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie do tzw. „KARPIA” w terminie do 30 listopada 2020r.
Wniosek można złożyć na dwa sposoby:
– osobiście w sekretariacie szkoły w każdy czwartek w godzinach 9:00 do 12:00
– pocztą elektroniczną na adres 2lo@oswiata.tychy.pl – wysłany skan lub fotografia podpisanego wniosku.

  Prosimy o zachowanie środków ostrożności  ( maseczka, rękawiczki).

WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW, ZIELONEJ SZKOŁY, OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM- DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich – DO POBRANIA

Post Author: Administrator