SPRAWY PRACOWNICZE

DOFINANSOWANIE DO „WCZASÓW POD GRUSZĄ”

Informujemy, że wnioski na dofinansowanie należy składać w sekretariacie szkoły 19 maja 2023.

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

Informujemy, że emeryci oraz czynni nauczyciele mogą składać wnioski na zapomogę (wraz z dokumentacją medyczną/fakturami) do dnia 15 maja 2023 roku w sekretariacie szkoły.

 WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW, ZIELONEJ SZKOŁY, OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM- DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich – DO POBRANIA

Post Author: Administrator