SPRAWY PRACOWNICZE

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

Informujemy, że emeryci oraz czynni nauczyciele mogą składać wnioski na zapomogę (wraz z dokumentacją medyczną/fakturami) do dnia 27 kwietnia 2022 roku w sekretariacie szkoły.

ŚWIADCZENIE WAKACYJNE

Do dnia 25.05.2023r. można składać wnioski do sekretariatu szkoły o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na tzw. „wczasy pod gruszą”.

 WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW, ZIELONEJ SZKOŁY, OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM- DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich – DO POBRANIA

Post Author: Administrator