SPRAWY PRACOWNICZE

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

Informujemy, że emeryci oraz czynni nauczyciele mogą składać wnioski na zapomogę (wraz z dokumentacją medyczną/fakturami) do dnia 26 maja 2020 roku w sekretariacie szkoły.

WCZASY „POD GRUSZĄ”

Informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie do tzw. „wczasów pod gruszą” w terminie do 22 maja 2020r.
Wniosek można złożyć na dwa sposoby:
– osobiście w sekretariacie szkoły w każdy wtorek w godzinach 9:00 do 11:00
– pocztą elektroniczną na adres 2lo@oswiata.tychy.pl – wysłany skan lub fotografia podpisanego wniosku.

Wniosek należy przesłać zaszyfrowany. Pracownicy szkoły hasło otrzymają przez dziennik elektroniczny. Emeryci podają nadane przez siebie hasło przez telefon 513-032-839. 
Prosimy o zachowanie środków ostrożności  ( maseczka, rękawiczki).

Osoby, które  nie  złożą  wniosku w podanym terminie  będą mogły złożyć go we wrześniu. W przypadku zmiany konta do wypłaty świadczeń koniecznie należy podać nowy numer.

WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich – DO POBRANIA

Post Author: Administrator