SPRAWY PRACOWNICZE

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

Informujemy, że emeryci oraz czynni nauczyciele mogą składać wnioski na zapomogę (wraz z dokumentacją medyczną/fakturami) do dnia 22 października 2021 roku w sekretariacie szkoły.

ŚWIADCZENIE ŚWIĄTECZNE

Do dnia 3.12.2021r. można składać wnioski do sekretariatu szkoły o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na otrzymanie bezzwrotnej pomocy materialnej tzw. świadczenie świąteczne, o dofinansowanie opieki nad dzieckiem osób uprawnionych w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego raz w roku kalendarz.
Wniosek można złożyć na dwa sposoby:
– osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00 do 12:00
– pocztą elektroniczną na adres 2lo@oswiata.tychy.pl – wysłany skan lub fotografia podpisanego wniosku.

 WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW, ZIELONEJ SZKOŁY, OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM- DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich – DO POBRANIA

Post Author: Administrator