SPRAWY PRACOWNICZE

ZAPOMOGA ŚWIĄTECZNA (TZW. KARPIOWE)

Informujemy, że wnioski na zapomogę należy składać w sekretariacie szkoły do 2 grudnia 2022.

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

Informujemy, że emeryci oraz czynni nauczyciele mogą składać wnioski na zapomogę (wraz z dokumentacją medyczną/fakturami) do dnia 10 listopada 2022 roku w sekretariacie szkoły.

 WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW, ZIELONEJ SZKOŁY, OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM- DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich – DO POBRANIA

Post Author: Administrator