SPRAWY PRACOWNICZE

WCZASY POD GRUSZĄ

Wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS na dofinansowanie ” WCZASÓW POD GRUSZĄ” można składać w sekretariacie szkoły do dnia 18 maja 2018 r. W przypadku zmiany numeru konta bankowego proszę o dopisanie obok numeru „nowe konto”.

 

 

 

Do dnia 24 listopada 2017r. można składać wnioski w sekretariacie szkoły  o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- bezzwrotna pomoc materialna ( tzw. świąteczne) Nowe wzory wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły (poniżej). W przypadku zmiany numeru konta bankowego prosimy o dopisanie obok numeru „nowe konto”.

 

WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

PRACOWNICY / przez

Post Author: