SPRAWY PRACOWNICZE

„WCZASY POD GRUSZĄ”

Do dnia 30 maja 2019 r. w sekretariacie szkoły można składać wnioski o dofinansowanie „wczasów pod gruszą”. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły. We wniosku w polu numer konta bankowego w przypadku tego samego numeru konta na które jest przekazywane wynagrodzenie należy wpisać „konto bez zmian”. Numer konta należy podać wyłącznie jeśli jest inny niż dokumentacji płacowej.

KOMISJA ZDROWOTNA

Do dnia 12 KWIETNIA 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie przebytego leczenia.

ZAPOMOGA PRZEDŚWIĄTECZNA

Do dnia 23 listopada 2018 r. można składać wnioski w sekretariacie szkoły  o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- bezzwrotna pomoc materialna ( tzw. świąteczne) Nowe wzory wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły (poniżej). W przypadku zmiany numeru konta bankowego prosimy o dopisanie obok numeru „nowe konto”.

WNIOSEK DLA PRACOWNIKA DO FUNDUSZU SOCJALNEGO – DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, poręczyli i osób trzecich – DO POBRANIA

PRACOWNICY / przez

Post Author: