POMOC STYPENDIALNA

W naszym liceum młodzież może skorzystać z kilku form pomocy stypendialnej. Można ją otrzymać za wyniki w nauce, sporcie lub z przyczyn materialnych.

  

  1. Stypendia motywacyjne:
    • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
    • stypendium Prezesa Rady Ministrów
    • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
  2. Stypendium „Tyskie Orły” – za  wybitne wyniki w nauce lub sporcie
  3. Stypendium szkolne – kryterium dochodowe
  4. Zasiłek szkolny – przypadki losowe

 

Szczegóły pomocy dostępne są na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego .

Post Author: Administrator