KONTO RADY RODZICÓW I WYSOKOŚĆ SKŁADKI

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców ustaliła sugerowaną dobrowolną składkę na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 80 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Bank Pekao SA 63 1240 1330 1111 0010 6542 5988

Post Author: