KONTO RADY RODZICÓW I WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Rada Rodziców ustaliła wysokość sugerowanej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018  w wysokości 80 zł.

 

Wpłat prosimy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców z opisem w tytule wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa, wpłata na Radę Rodziców

 

Numer konta Rady Rodziców

Bank Polska Kasa Opieki SA 

nr 63 1240 1330 1111 0010 6542 5988

Post Author: