SKŁAD RADY RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przewodniczący- Piotr Szczepaniok, klasa 2GB

Wiceprzewodniczący- Małgorzata Dominik, klasa 2PE

Sekretarz- Patrycja Szuster, klasa 1B

Skarbnik- Ewa Cabel, klasa 2PC

Post Author: Administrator