MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY

Nasza przygoda z międzynarodową wymianą młodzieży rozpoczęła się rok przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W czerwcu 2003 r. przyjechała do nas  młodzież z austriackiego Leoben, należąca do organizacji Leobener Blaumütze, której celem jest propagowanie idei pokoju i pojednania między narodami. Jesienią grupa uczniów naszej szkoły pojechała z rewizytą do Austrii. Od tego czasu, co roku kolejne grupy młodzieży uczestniczyły w wymianie, realizując wspólne przedsięwzięcia, np. projekt „Austria Romana”. Niebieskie Czapeczki zaprosiły nas również do udziału w wakacyjnych projektach, z udziałem młodzieży z Austrii, Polski i Węgier, przy rekonstrukcji okopów z czasów I wojny światowej w północnych Włoszech oraz renowacji austriacko – węgierskiego cmentarza wojskowego we włoskiej miejscowości Redipuglia, na którym spoczywają żołnierze polegli w walkach nad Isonzo. Uczniowie naszej szkoły przez kilka lat uczestniczyli również w letnich międzynarodowych seminariach organizowanych przez EUROPAHAUS w austriackiej miejscowości Neumarkt. W 2007 r. nawiązaliśmy także kontakty ze szkołą w Waregem w Belgii. Nauczyciele organizujący wymiany: Natalia Nowak, Barbara Gajda, Ewa Kubas.

Od 2004 r. uczestniczymy w dwustronnych i wielostronnych projektach w ramach programów Unii Europejskiej skierowanych do młodzieży. Do tej pory zrealizowaliśmy trzy projekty językowe (w języku niemieckim i języku angielskim) w ramach programu COMENIUS:

  • w latach 2004 – 2005 – ze szkołą w austriackim Hartbergu „Rodzina w Styrii na Górnym Śląsku dawniej i dziś” (produkt końcowy – kalendarz na 2006 r. uzyskał wyróżnienie na Festiwalu COMENIUSA),
  • w latach 2007 – 2008 – ze szkołą w litewskim Alytus „Wilno i Kraków – miasta wielu religii”,
  • w latach 2012 – 2014 – ze szkołami z następujących państw: Wielka Brytania, Belgia, Estonia, Islandia, Niemcy, Norwegia, Węgry „Kurczące się zasoby – rosnące wymagania”.

Dzięki uczestnictwu w tych projektach młodzież poznaje przeszłość i kulturę krajów partnerskich, doskonali umiejętności językowe, przełamuje stereotypy narodowe, uczy się pracy zespołowej.

Na zdjęciach: dwie belgijsko – polskie grupy przed nasza szkołą, grupa angielsko – polska w szkole,

grupa nauczycieli- koordynatorów przed szkołą w Niemczech, nasi uczniowie w Budapeszcie, grupa zwiedzająca okopy w Ypres w Belgii.

Post Author: Administrator