SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

http://www.ceo.org.pl/pl/sus

 

PROGRAM SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

SUS

 KOORDYNATOR PROJEKTU: PIOTR KLIMZA

Nasze liceum od kilku lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO, uczestnicząc w projekcie SZKOŁA UCZĄCA SIĘ.

 Szkoła Ucząca Się (SUS) to programy dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierające zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadzają ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspierają współpracę nauczycieli w zespołach. SUS realizowany jest wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od 2000 roku.

Szkoła ucząca się,  poprzez koncentrację na procesie nauczania i uczenia się, dąży do poprawy jakości polskich szkół.

  •  Propaguje zwiększenie zakresu wykorzystania oceniania kształtującego szkołach. Dzięki  OK można lepiej poznać proces uczenia się, a w rezultacie modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagająca się uczyć.
  • Wspiera szkoły pragnące efektywnie pomagać uczniom w zdobywaniu wiedzy poprzez szkolenia, warsztaty dla rad pedagogicznych, konferencje dla dyrektorów i nauczycieli, kursy internetowe i studia podyplomowe.

 W Szkole uczącej się zakładana jest ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, bez którego wsparcia i zaangażowania nie jest możliwa żadna zmiana w szkole.

W ramach tego programu NORWID prowadził działania, dzięki którym uzyskaliśmy certyfikat SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ w 2009 roku.

Nasze liceum jest OK – ej, ponieważ realizując program SUS, wprowadzamy w nauczaniu elementy tzw. oceny kształtującej ( OK), którymi są: cele lekcji, kryteria oceniania, informacja zwrotna, pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena. Szczegóły OK – eja są dostępne w prezentacji.

 

PREZENTACJA PPT

Post Author: Administrator