PROGRAM ZDROWE TYCHY

W listopadzie 2015 roku II Liceum przystąpiło do programu Zdrowe Tychy, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Tyska Inicjatywa. Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta.

Zadaniem szkoły w ramach programu jest inicjowanie i prowadzenie różnorodnych działań prozdrowotnych wśród całej społeczności szkolnej, których efektem jest zdobycie trzech kolejnych sprawności:

– w roku 2015/16 I etap „Zdrowo jem”

– w roku 2016/17 II etap „Jestem aktywny”

– w roku 2017/2018 III etap „jestem aktywny”

W każdym etapie szkoła ma za zadanie zrealizować trzy działania zaproponowane przez organizatorów oraz jedną własną propozycję.

Nagrodą za udział i realizację zadań będzie przyznanie szkole certyfikatu „Zdrowa Szkoła – Zdrowe Tychy”

Program „Zdrowe Tychy” honorowym patronatem objęła pani Daria Szczepańska – I Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

O podejmowanych przez szkołę działaniach informujemy na szkolnym blogu oraz na Facebook.

Post Author: Administrator