PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KLASAROZSZERZENIAdrugi język obcyILOŚĆ UCZNIÓWUWAGI
1 A1 mat-fiz-ang

OPIS KLASY
– matematyka
– fizyka
– j. angielski
do wyboru:
– j. francuski,
– j. hiszpański,
– j. niemiecki,
– j. włoski   (od podstaw lub kontynuacja)
16       
1 A2 mat-biol-ang

OPIS KLASY
– biologia
– matematyka
– j. angielski
do wyboru:
– j. francuski,
– j. hiszpański,
– j. niemiecki,
– j. włoski   (od podstaw lub kontynuacja)
16 
1 B mat-geo-ang

OPIS KLASY
– matematyka
– geografia
– j. angielski
do wyboru:
– j. francuski,
– j. hiszpański,
– j. niemiecki,
– j. włoski   (od podstaw lub kontynuacja)
32       
1 C biol-chem-ang

OPIS KLASY
– biologia
– chemia
– j. angielski
do wyboru:
– j. francuski,
– j. hiszpański,
– j. niemiecki,
– j. włoski   (od podstaw lub kontynuacja)
32– innowacja –  Anatomia człowieka z elementami medycyny po angielsku;
– patronat Uniwersytetu Śląskiego
1 D1 ang-geo-wos dwujęzyczna

OPIS KLASY
– j. angielski DJ
– geografia
– wiedza o społeczeństwie
do wyboru:
– j. francuski,
– j. hiszpański,
– j. niemiecki,
– j. włoski   (od podstaw lub kontynuacja)
16– patronat Uniwersytetu Śląskiego
– oddział dwujęzyczny;
obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych
1 D2 ang-his-wos dwujęzyczna

OPIS KLASY
– j. angielski DJ
– historia
– wiedza o społeczeństwie
do wyboru:
– j. francuski,
– j. hiszpański,
– j. niemiecki,
– j. włoski   (od podstaw lub kontynuacja)
16– patronat Uniwersytetu Śląskiego
– oddział dwujęzyczny;
obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych
1 E humanistyczna

OPIS KLASY
– j. polski
– j. angielski
do wyboru:
– j. francuski,
– j. hiszpański,
– j. niemiecki,
– j. włoski   (od podstaw lub kontynuacja)
15– patronat Uniwersytetu Śląskiego
– oddział integracyjny    
1 F mat-ang

– matematyka
– j. angielski
do wyboru:
– j. francuski,
– j. hiszpański,
– j. niemiecki,
– j. włoski  
(od podstaw lub kontynuacja)
15– oddział integracyjny  

KRYTERIA PRZYJĘĆ

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU NA RELIGIĘ/ETYKĘ

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU NA WDŻ

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO

ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY

ZAKRES MATERIAŁU DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

TERMINARZ REKRUTACJI

Post Author: Administrator