DZIEŃ POLSKI W NORWIDZIE

Święto języka polskiego 2022
w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Integracyjnymi im. C.K. Norwida
19.12.2022 r.

Motto: „O gdybym kiedy dożył tej pociechy
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy”

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”


Regulamin Dnia Polskiego

 1. Przedmiotem prezentacji będzie inscenizacja wybranego
  fragmentu z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
 2. Udział biorą klasy pierwsze, drugie oraz trzecie.
 3. Dobór tekstów odbędzie się drogą losowania przez
  przewodniczących poszczególnych klas.
 4. Kolejność prezentacji odbywać się będzie zgodnie z losowaniem
  prezentowanych tekstów.
 5. Ocenie poddane zostaną następujące kryteria:
  – interpretacja tekstu źródłowego,
  – zamysł artystyczny,
  – gra aktorska,
  – scenografia,
  – ogólne wrażenia.
 6. Skala oceny:
  – od 1-10 punktów za każde kryterium
 7. Oceny dokonywać będzie zespół jury – Pan Dyrektor, nauczyciele
  poloniści oraz nauczyciel biblioteki z II LO w Tychach.
 8. Miejsce prezentacji – sala gimnastyczna, maksymalny czas
  prezentacji przedstawianych przez poszczególne klasy – 10
  minut.

Post Author: Administrator