NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA

Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary” – – tak głosi napis na pomniku ofiar UPA na krakowskim cmentarzu Rakowickim. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku. Na cmentarzu na Wartogłowcu także znajduje się pomnik upamiętniający ponad sto tysięcy ofiar ludobójstwa na kresach południowo- wschodnich. Wydarzenia te miały miejsce na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej. Zbrodni dokonała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojne ramię UPA. Pomnik odsłonięto we wrześniu 2009 roku w 66. rocznicę ich męczeńskiej śmierci. Co roku w rocznicę kulminacyjnego momentu wydarzeń określanych mianem Rzezi Wołyńskiej czyli tzw. krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 ma miejsce upamiętnienie tych wydarzeń. Inicjatorem tyskich obchodów rocznicowych jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. W tym roku w uroczystości wzięła udział także delegacja naszej szkoły razem z panem Tomaszem Ślusarczykiem. Wartę honorową przy pomniku wystawili uczniowie z liceum mundurowego Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizacji kombatanckich.

Post Author: Administrator