WSTĘPNE WYNIKI MATURY W NORWIDZIE

5 lipca CKE podała wyniki egzaminu maturalnego 2022. Wyniki tegorocznych 131 absolwentów klas trzecich są bardzo dobre. Zdawalność w II LO to 96,19% i jest wyższa niż w kraju wynosząca 78,2%. Tylko 5 osób nie zdało jednego przedmiotu, który mogą poprawiać 23 sierpnia, czyli zdawalność może wynieść nawet 100%.

Wyniki przedmiotów obowiązkowych:

  • J. polski  64,91% (kraj 54%)  +9%
  • J. angielski 90,19% (kraj 76%)  +16%
  • Matematyka 71,36% (kraj 58%)  +13%

Wyniki niektórych przedmiotów rozszerzonych: j. angielski 71%, j. polski 64%, geografia 50%, historia 43%, biologia 41%, matematyka 39%.

Najlepsi maturzyści to:

  • Radosław Słowiński z 3ga- średni wynik 93% i 1×100%
  • Wojciech Haberka z 3ga- średni wynik 87% i 2×100%

Wszystkim gratulujemy!!!

Post Author: Administrator