ROCZNICOWA LEKCJA HISTORII

Z okazji 118 rocznicy urodzin płk. Aleksandra Sałackiego na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. Św. Marii Magdaleny miała miejsce krótka uroczystość z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Wzięła w niej udział młodzież z liceum mundurowego im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ Katowice oraz nasi uczniowie z klasy 3PC pod opieką Pana Michała Glenszczyka oraz 3PB wraz z Panem Tomaszem Ślusarczykiem. Zapalono znicze przy tablicach pamiątkowych oraz na grobie płk. Sałackiego. Uroczystość prowadził major Ryszard Woda.

Post Author: Administrator