ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA

W dniu 3 maja poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystościach w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Tychach a następnie pod pomnikiem Powstańca Śląskiego. Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja zorganizowało Miejskie Centrum Kultury a licznie wzięły w nim udział poczty sztandarowe m.in. tyskich szkół. Obecni byli także przedstawiciele władz miasta oraz oraz organizacji pozarządowych. W skład pocztu sztandarowego naszej szkoły weszły uczennice klasy 1B – Zofia Gizdoń oraz Julia Mścichowska a także absolwent klasy 3GE – Konrad Izydorczyk. Opiekunem pocztu był Pan Tomasz Ślusarczyk.

Post Author: Administrator