DZIEŃ OTWARTY NORWIDA – 17 MAJA

W związku z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO od dnia 16.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. na terenie kraju i koniecznością przestrzeganie zakazu przebywania na terenie placówki osobom postronnym (nie dotyczy uczniów oraz ich rodziców/opiekunów) do dnia 30.04.2022 r., odwołujemy Dzień Otwarty zaplanowany na 26 kwietnia i przesuwamy go na 17 maja w godzinach 15.30-17.00.

Post Author: Administrator