DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY – PDF

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 – PDF

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO – PDF

REGULAMIN NAGRÓD I KAR – PDF

 PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO – PDF

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – PDF

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY – PDF

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – PDF

REGULAMIN RADY RODZICÓW – PDF

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH – PDF  (ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU)

——————————————————————————

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

ZAŁĄCZNIK 1 DO PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

ZAŁĄCZNIK 2 DO PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

ZAŁĄCZNIK 3 DO PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

ZAŁĄCZNIK 4 DO PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

 

 

INNE / przez

Post Author: