DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY – PDF

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 – PDF

 PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO – PDF

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – PDF

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY – PDF

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – PDF

REGULAMIN RADY RODZICÓW – PDF

REGULAMIN PRACY – PDF

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA – PDF

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH – PDF  (ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU)

WNIOSEK OPIEKUNA PRAWNEGO O WYDANIE OPINII – DOC


PROCEDURY COVID-19 – PDF

STRATEGIA ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ W OBLICZU EPIDEMII – PDF

PROCEDURY – SYTUACJE ZAGROŻENIA POŻAROWEGO – PDF

PROCEDURY – CHORE DZIECKO – PDF

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

ZAŁĄCZNIK 1 DO PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

ZAŁĄCZNIK 2 DO PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

ZAŁĄCZNIK 3 DO PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

ZAŁĄCZNIK 4 DO PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY – PDF

Post Author: Administrator