DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY – PDF

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – PDF

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY – PDF

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – PDF

REGULAMIN RADY RODZICÓW – PDF

REGULAMIN PRACY – PDF

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA – PDF

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH – PDF  (ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU)

WNIOSEK OPIEKUNA PRAWNEGO O WYDANIE OPINII – DOC


PROCEDURY COVID-19 – PDF

STRATEGIA ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ W OBLICZU EPIDEMII – PDF

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA, POŻARU – PDF

PROCEDURY – CHORE DZIECKO – PDF

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY (z załącznikami) – PDF

Post Author: Administrator