FINAŁ KONKURSU„NORWID ZNANY I NIEZNANY”

19 listopada w bibliotece szkolnej odbył się finał międzyszkolnego konkursu „Norwid znany
i nieznany”, odbywającego się w ramach projektu Rok Norwida w Norwidzie. Do finału zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy wykonali najciekawsze prezentacje o życiu Norwida. Podczas testu musieli wykazać się niezwykłą znajomością życia i twórczości pisarza. Pierwsze miejsce zdobył Aleksander Cichoń z Akademii Rozwoju Otwarte Okno, drugie – Arkadiusz Cichoń, trzecie – Mateusz Czardybon, obaj reprezentujący naszą szkołę.

Wręczono również nagrody laureatkom konkursu „Wiersz Norwida w obrazie”, przeprowadzonego w ramach tego samego projektu. Pierwsze miejsce uzyskała Paulina Dec, drugie – Paulina  Biesiada, trzecie – Luiza Szczotka, wszystkie reprezentujące II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida. Jury wyróżniło także Małgorzatę Gryczon, Igę Wolniak i Kingę Zaborowską. Gratulujemy! 

Post Author: Administrator