OPIS SZKOŁY

50 LAT HISTORII NORWIDA

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Tychach powstało w roku 1963, co oznacza, że rok 2013 to obchody 50-lecia. Dla liceum w naszym mieście jest to znacząca rocznica, mimo że to tak niewiele lat w porównaniu ze szkołami o stu-, czy dwustuletniej tradycji. Tychy są bowiem specyficznym miastem. Pierwsza wzmianka o takiej miejscowości, leżącej w ziemi pszczyńskiej na Górnym Śląsku, pojawiła się w XV wieku. Aż do okresu międzywojennego Tychy pozostawały otoczoną lasami wsią. W 1934 r. Śląska Rada Wojewódzka przyznała miejscowości status gminy miejskiej, która liczyła wg spisu z 1931 r. około 9000 mieszkańców. Po II wojnie światowej Tychy wróciły do statusu wsi. Dopiero 1 stycznia 1951 roku Tychom nadano prawa miejskie i rozpoczęto budowę pierwszego z alfabetycznej serii osiedli, czyli osiedla A. Do tego momentu w Tychach była tylko jedna szkoła podstawowa i ani jednej szkoły średniej. W związku z gwałtownym przyrostem ludności miasta (w 1952 r.–12 tys., a w 1960 r.–50 tys.) szybko rozpoczęto budowę nowych szkół podstawowych, a w 1953r. utworzono LO nr 1 im. Leona Kruczkowskiego, które wkrótce okazało się za ciasne dla potrzeb rozbudowującego się miasta.

W 1963 r. otwarto Liceum Ogólnokształcące nr 2, które początkowo zajmowało tylko piętro w budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Zorganizowanie szkoły i jej kierownictwo powierzono Kazimierzowi Głodowi. Przyjęto wtedy do dwóch klas 80 uczniów, którzy jako pierwsi absolwenci opuścili liceum w 1967 r.

W 1969 r. dyrektorem liceum został Bogusław Morejko.  W 1972 r. uległa likwidacji Szkoła Podstawowa nr 4, a cały budynek zajęło liceum, któremu wtedy nadano imię Cypriana Kamila Norwida.

Trzecim dyrektorem liceum w 1974 r. został Stanisław Madej (zmarł w roku 2011). W latach siedemdziesiątych stopniowo wprowadzano klasy profilowane: matematyczno – fizyczną, humanistyczną i biologiczno – chemiczną. Oprócz języka rosyjskiego i francuskiego, młodzież mogła uczyć się języka angielskiego. Dzięki wspólnym sukcesom uczniów i nauczycieli w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych i sportowych rosła renoma szkoły. Przybywało absolwentów, którzy otrzymywali indeksy wyższych uczelni (średnio 80%) oraz po studiach podejmowali pracę naukową.

W 1990 r. dyrektorem został Włodzimierz Trlik – nauczyciel matematyki. W latach dziewięćdziesiątych, na miejsce odchodzących na emeryturę nauczycieli, pamiętających początki Norwida, przychodzili nowi, często jego absolwenci. Na posterunku pozostała woźna – pani Marysia, która zmarła w 2008 r. i spoczęła na cmentarzu obok szkoły.

                Na przełomie stuleci NORWID umacniał swoją pozycję w lokalnym środowisku, między innymi dzięki sukcesom uczniów w takich konkursach, jak: „Moja Mała Ojczyzna”, „Liga Licealna LALA” „Zostań Negocjatorem!”, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, „Wygraj Strasburg!”. To również czas znaczących sukcesów w olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

                W 2002 r. piątym dyrektorem NORWIDA został jego absolwent Piotr Rosiak – nauczyciel chemii. Szkoła postawiła na integrację z uczniami niepełnosprawnymi i 1 września 2002 r. zmieniła nazwę na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach.

                W 2007 r. szóstym już dyrektorem szkoły, ale pierwszą kobietą na tym stanowisku, została kolejna absolwentka NORWIDA  Natalia Nowak – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

                W 2017 r. siódmym dyrektorem szkoły została pani Małgorzata Leszczyńska-Kloc – nauczycielka fizyki i przedsiębiorczości.

NORWID to przede wszystkim ludzie – pracownicy i absolwenci którzy nadali tej szkole niepowtarzalny klimat…

NORWID OBECNIE

Nauka odbywa się w 22 salach lekcyjnych a lekcje wychowania fizycznego na  sali gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych, wśród których jest kort tenisowy.

Szkoła leży na terenie Starego Miasta. Dojazd umożliwiają autobusy komunikacji miejskiej (Radziejówka, Rynek, Hotelowiec). Nauka odbywa się od godziny 7.10- lekcja 0 do godziny 15.50.  Zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga specjalisty ds. autyzmu,  i pielęgniarki.

Każdy uczeń naszej szkoły może korzystać z ogromnego księgozbioru sięgającego blisko 30 tysięcy woluminów, z wideoteki, czytelni i centrum multimedialnego. Biblioteka jest skomputeryzowana.

 Wiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa młodzieży, dlatego w szkole jest monitoring. Każdy uczeń posiada szafkę, w której może schować osobiste rzeczy, nie obawiając się ich utraty.

 Norwid to nie tylko lekcje. Oferujemy możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i nie tylko. Są to:

 • Wymiana międzynarodowa młodzieży szkolnej w ramach projektu Sokrates- Comenius. Byliśmy już kilkakrotnie w Austrii, Belgii, Węgrzech i na Litwie. Gościliśmy młodzież belgijską, węgierską, austriacką i litewską także u siebie. Celem takich projektów jest poznanie kultury krajów europejskich i doskonalenie języków obcych.
 • Koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów.
 • Wyjazdy na lekcje astronomii do Planetarium Śląskiego w Chorzowie- klasy I.
 • Wyjazdy na pokazy z fizyki „Osobliwości świata fizyki” do Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Dzień Przedsiębiorczości
 • Dzień Sportu
 • Konkurs artystyczny „MŁODE TALENTY”
 • Działalność organizacji Amnesty International
 • Szkolny radiowęzeł
 • Wycieczki klasowe
 • Wyjazdy do teatru
 • Wyjścia do kina
 • Samorząd Uczniowski

 W naszym liceum prowadzone są z każdego przedmiotu bezpłatne pozalekcyjne kółka zainteresowań. Zajęcia skierowane będą do uczniów wymagających wsparcia oraz  pragnących się rozwijać, biorących udział w konkursach, olimpiadach a także przygotowujących się do matury. Szkoła zachęca uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i osiąga w nich znaczące sukcesy.

Post Author: Administrator