OPIS SZKOŁY

HISTORII SZKOŁY

W 1963 r. otwarto Liceum Ogólnokształcące nr 2, które początkowo zajmowało tylko piętro w budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Zorganizowanie szkoły i jej kierownictwo powierzono Kazimierzowi Głodowi. Przyjęto wtedy do dwóch klas 80 uczniów, którzy jako pierwsi absolwenci opuścili liceum w 1967 r.

W 1969 r. dyrektorem liceum został Bogusław Morejko.  W 1972 r. uległa likwidacji Szkoła Podstawowa nr 4, a cały budynek zajęło liceum, któremu wtedy nadano imię Cypriana Kamila Norwida.

Trzecim dyrektorem liceum w 1974 r. został Stanisław Madej (zmarł w roku 2011). W latach siedemdziesiątych stopniowo wprowadzano klasy profilowane: matematyczno – fizyczną, humanistyczną i biologiczno – chemiczną. Oprócz języka rosyjskiego i francuskiego, młodzież mogła uczyć się języka angielskiego. Dzięki wspólnym sukcesom uczniów i nauczycieli w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych i sportowych rosła renoma szkoły. Przybywało absolwentów, którzy otrzymywali indeksy wyższych uczelni (średnio 80%) oraz po studiach podejmowali pracę naukową.

W 1990 r. dyrektorem został Włodzimierz Trlik – nauczyciel matematyki. W latach dziewięćdziesiątych, na miejsce odchodzących na emeryturę nauczycieli, pamiętających początki Norwida, przychodzili nowi, często jego absolwenci. Na posterunku pozostała woźna – pani Marysia, która zmarła w 2008 r. i spoczęła na cmentarzu obok szkoły.

W 2002 r. piątym dyrektorem NORWIDA został jego absolwent Piotr Rosiak – nauczyciel chemii. Szkoła postawiła na integrację z uczniami niepełnosprawnymi i 1 września 2002 r. zmieniła nazwę na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach.

W 2007 r. szóstym już dyrektorem szkoły, ale pierwszą kobietą na tym stanowisku, została kolejna absolwentka NORWIDA  Natalia Nowak – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

W 2017 r. siódmym dyrektorem szkoły została pani Małgorzata Leszczyńska-Kloc – nauczycielka fizyki i przedsiębiorczości.

NORWID to przede wszystkim ludzie – pracownicy i absolwenci którzy nadali tej szkole niepowtarzalny klimat…

NORWID OBECNIE

 

Norwid corocznie od 2019 roku otrzymuje tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY” w rankingu ogólnopolskim szkół organizowanym przez miesięcznik Perspektywy.

Nauka odbywa się w 23 salach lekcyjnych, a lekcje wychowania fizycznego na  sali gimnastycznej, Sali 7 oraz na boiskach szkolnych, wśród których jest kort tenisowy.

Zapewniamy wsparcie specjalistów: pedagoga, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga specjalisty ds. autyzmu,  i pielęgniarki.

Każdy uczeń naszej szkoły może korzystać z ogromnego księgozbioru, czytelni i centrum multimedialnego. Biblioteka jest skomputeryzowana.

Wiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa młodzieży, dlatego w szkole jest monitoring. Każdy uczeń posiada szafkę, w której może schować osobiste rzeczy, nie obawiając się ich utraty.

Norwid to nie tylko lekcje. Oferujemy możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i nie tylko. Są to:

 • Wymiana międzynarodowa młodzieży szkolnej w ramach projektu Sokrates- Comenius. Byliśmy już kilkakrotnie w Austrii, Belgii, Węgrzech i na Litwie. Gościliśmy młodzież belgijską, węgierską, austriacką i litewską także u siebie. Celem takich projektów jest poznanie kultury krajów europejskich i doskonalenie języków obcych.
 • Koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów m.in. Norwidowskie Koło Strzeleckie, Klub Gier Planszowych.
 • Wyjazdy na lekcje astronomii do Planetarium Śląskiego w Chorzowie
 • Wyjazdy na pokazy z fizyki „Osobliwości świata fizyki” do Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Norwidowskie Koło Wolontariatu
 • Wyjazdy na warsztaty biologiczne do Pałacu Młodzieży w Katowicach
 • Zajęcia terenowe w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie
 • Dzień Przedsiębiorczości
 • Dzień Sportu
 • Dzień Polski
 • Dzień Języków Obcych
 • Konkurs artystyczny „MŁODE TALENTY”
 • Szkolny radiowęzeł
 • Wycieczki klasowe
 • Wyjazdy do teatru
 • Wyjścia do kina
 • Samorząd Uczniowski

Szkoła zachęca uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Post Author: Administrator