INFORMACJE DLA MATURZYTÓW

4 maja we wtorek rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny, który w naszej szkole potrwa do 19 maja. W związku sytuacją epidemii COVID- 19 szkoła zapewni realizację wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Opracowane zostały dwa dokumenty, z którymi każdy maturzysta powinien się zapoznać:

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego

Informacje dla zdających dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego 2021

W/w dokumenty szkolne zostały opracowane na podstawie dokumentów dostępnych na stronie CKE i OKE w Jaworznie w zakładce matura:

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021–AKTUALIZACJA2
  • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów

Zdający na sali gimnastycznej zazwyczaj będą wpuszczani w dwóch turach. 

Szczegółowa informacja o zasadach wpuszczania do sal egzaminacyjnych jest opisana w sekcji 4 Procedur dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego (strony 4 i 5).

Listy zdających są wywieszone na korytarzu szkoły.

Absolwenci mogą uzyskać informacje dzwoniąc do sekretariatu szkoły codziennie w godzinach 8.00-12.00.

Prosimy pamiętać o zasłanianiu ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu 1,5 m!

Życzymy powodzenie wszystkim zdającym!

II LO MATURA WYTYCZNE ZDAJĄCY

II LO MATURA INFORMACJE ZDAJACY

Post Author: Administrator