MATURY PRÓBNE

W związku  ze zmianami na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zestawy arkuszy egzaminacyjnych z wszystkich przedmiotów. Nasze liceum przystąpiło do tej formy egzaminu, podobnie jak około 50% szkół w Polsce. Wszyscy uczniowie klas trzecich pisali trzy egzaminy na poziomie podstawowym z j.  polskiego, matematyki oraz j. angielskiego. Trzecioklasiści pisali również jeden egzamin na poziomie rozszerzonym spośród: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, geografii, biologii lub chemii. Wszystkie arkusze wraz z odpowiedziami CKE publikuje również na swojej stronie w dniu egzaminu, tak aby każdy mógł spróbować swoich sił z dowolnego przedmiotu. Egzaminy odbywały się szkole pomimo prowadzenia zajęć zdalnych od połowy października 2020.

Post Author: Administrator