DEKLARACJA MATURALNA

Uczniów klas III, którzy złożyli do 30 wrzenia 2020 deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego, informujemy, że w 2021r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, które, rekrutują się na uczelnie zagraniczne i muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

Osoby, chcące zdawać cześć ustną, proszone są o wypełnienie potwierdzenia zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – PLIK

Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu stycznia  spotka się na MS Teams z maturzystami na zajęciach z wychowawcą. Uczniowie wprowadzający zmiany w deklaracji maturalnej, proszeni są o przygotowanie wydruku deklaracji – PLIK na spotkanie z dyrektorem.

Wszyscy zdający maturę zobowiązani są do przyjścia do szkoły w terminie do 8 lutego, w celu podpisania się pod ostateczną deklaracją lub złożenie nowej deklaracji maturalnej. Sekretariat będzie czynny w dni robocze w okresie od 1.02 do 8.02 w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyrektor szkoły przypomina także o nieobowiązkowym przystąpieniu w roku 2021 do egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego realizowanego na poziomie rozszerzonym.

Post Author: Administrator