19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Każdego roku w dniach 1-19 listopada Miasto Tychy wraz z organizacjami i placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 DNI przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Działanie to wpisało się na stałe w harmonogram akcji w naszym mieście. Celem kampanii jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy. W związku z powyższym na zlecenie Urzędu Miasta Tychy, fundacja „Po skrzydła” przeprowadzi warsztaty dla osób dorosłych – rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. 

Warsztaty dla specjalistów odbędą się 5 oraz 19 listopada, natomiast warsztaty dla rodziców zaplanowane zostały na 17 listopada.

       Dodatkowo Pani dr Halina Walicka-Marek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przygotowała dla nauczycieli i rodziców ofertę dyżurów telefonicznych oraz spotkań on-line, które odbędą się 9 oraz 16 listopada w godzinach 15.30-16.15.

Post Author: Administrator