GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Przyjmowanie zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

31.07.2020r. 12:00-15:00

03.08.2020r. 10:00- 12:00

04.08.2020r.  11:00- 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.08.2020r.   godz. 10:00   

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

13.08.2020r. 10:00- 12:00

14.08.2020r. 10:00- 12:00

17.08.2020r. 10:00- 12:00

18.08.2020r. 12:00- 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   

19.08.2020r. godz. 10:00

Post Author: