INFORMACJA O SPRAWDZIANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 25 CZERWCA

W czwartek w godz. 9.00-10.00 zapraszamy kandydatów do klasy dwujęzycznej na sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100, sprawdzian jest zaliczony, jeśli kandydat zdobędzie co najmniej 50 punktów. Punkty ze sprawdzianu nie są doliczane do punktów za pozostałe osiągnięcia.

Prosimy zgłosić się na sprawdzian najpóźniej o godz. 8.45.

Kandydat przynosi na egzamin:

– legitymację szkolną

– własny długopis

Zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych.

Ze względów bezpieczeństwa kandydaci:

– mają ubrane maseczki, które mogą ściągnąć tylko w czasie sprawdzianu,

– zachowują odległość min. 1,5 metra,

– po wejściu do szkoły/sali dezynfekują ręce,

– nie gromadzą się.

Na sprawdzian może przyjść wyłącznie osoba zdrowa oraz która nie miała kontaktu z osobą chorą na COVID-19. Kandydaci proszeni są o przyjście w obuwiu na miękkiej podeszwie, bo będzie się odbywał m.in. na sali gimnastycznej. Listy zakwalifikowanych, którzy uzyskali min. 50 pkt. ze sprawdzianu, będą wywieszone 26 czerwca 2020r. na terenie szkoły o godzinie 10.00.

Post Author: