JASEŁKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW. ANNA

Dnia 12 grudnia pod opieką pedagożki Romany Kuczmińskiej – Blumskiej członkinie Norwidowskiego Koła Wolontariatu zorganizowały jasełka dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach. Uczennice kolędowały wspólnie z mieszkańcami Domu, a także przekazały życzenia na przygotowanych wcześniej przez siebie kartach świątecznych i podzieliły się opłatkiem. W wydarzeniu wzięli też udział wolontariusze Domu oraz uczniowie z SP nr 17, którzy przyłączyli się do wspólnego kolędowania.
Było to spotkanie pełne radości ale także niezwykle poruszające.

Post Author: