EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NORWIDZIE

W piątek 25 października tradycji stało się zadość – społeczność Norwida po raz kolejny świętowała Europejski Dzień Języków Obcych. Dzień ten obfitował w liczne konkursy, które przeniosły nas w świat języków i różnorodnych kultur Europy.

Klasy pierwsze były odpowiedzialne za wystrój swoich sal lekcyjnych w kolorach
i symbolach wylosowanych wcześniej krajów europejskich. Rywalizacja obejmowała takie dziedziny jak kuchnia, przebranie oraz przede wszystkim zaangażowanie całej klasy. Prezentacje uczniów oceniane były przez nauczycieli języków obcych. Na podium stanęły następujące klasy:

I miejsce – klasa IPC – Finlandia

II miejsce – klasa I PB – Estonia

III miejsce – klasa I PE – Irlandia

Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs na plakat promujący naukę języków obcych.
Za najciekawsze uznano ex aequo 2 prace autorstwa Małgorzaty Gryczon z klasy IPE oraz Edyty Rutkowskiej z klasy IIA.

Klasy drugie i trzecie zebrały się w sali gimnastycznej, gdzie mogły sprawdzić się w quizie wiedzy o językach obcych. Każdą klasę reprezentowało dwóch uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów w przeprowadzonych dzień wcześniej eliminacjach. Zwycięzcami okazali się: I miejsce – klasa 3A, II miejsce – klasa 2A, III miejsce – klasa 3D

Triumfatorami w dyktandzie języka angielskiego zostali: Paulina Zgryzek , Maria Fitt oraz Konrad Puchała.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Post Author: