INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH

30 września delegacja naszej szkoły (pani Małgorzata Leszczyńska-Kloc, pani Alicja Pośpiech oraz Szymon Głogowski) po raz kolejny uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego 2019/2020. Uroczystość uświetnił chór UE, przybyło wielu znamienitych gości. Po przemówieniu rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, który poruszył temat misji i strategii Uniwersytetu, nadszedł najważniejszy moment, czyli immatrykulacja. W gronie  najlepszych nowo przyjętych studentów , którzy dostąpili tego zaszczytu był absolwent naszej szkoły Sebastian. Na uroczystości miłym akcentem było również wyróżnienie dla naszego ucznia Szymona Głogowskiego – laureata Olimpiady Przedsiębiorczości i jego opiekuna merytorycznego pani Alicji Pośpiech.

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Czy prawdziwie wolnej sztuce potrzebny jest mecenat?” wygłosił rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. dr hab. Władysław Szymański.

Na zakończenie zaprezentowano film pt. „Follow me to #UEKatowice”.

Post Author: