UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021 wybrała firmę InterRisk Vienna Insurance Group AAS, która będzie ubezpieczała młodzież w ramach ubezpieczenia NNW- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:
* dla uczniów klas 1-2 na 12 miesięcy – składka 46,00 na kwotę ubezpieczenia 20 000,00 zł. lub – składka 63,00 na kwotę ubezpieczenia 30 000,00 zł.
* dla uczniów klas 3 na 13 miesięcy- składka 50,00 na kwotę ubezpieczenia 20 000,00 zł. lub – składka 70,00 na kwotę ubezpieczenia 30 000,00 zł.

*dla uczniów klas 1-3 na 12 miesięcy – składka 110,00 na kwotę ubezpieczenia 50 000,00 zł.


Uczeń klasy 3 może również wybrać opcję ubezpieczenia na 12 miesięcy.
7 września na zebraniach będzie można dokonywać wpłat u agenta.
Na wniosek ucznia pełnoletniego lub rodzica można złożyć podanie o zwolnienie z opłacenia składki z uwagi na trudną sytuację materialną.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
AGENTEM UBEZPIECZAJĄCYM SZKOŁĘ JEST EWA LISZKA
MULTIAGENCJA CDN TYCHY
TEL. 507 563 300

W załącznikach szczegółowe informacje

INSTRUKCJA ZAWIERANIA POLISY

UBEZPIECZENIE NA 12 MIESIĘCY

UBEZPIECZENIE NA 13 MIESIĘCY

UBEZPIECZENIE NA KWOTĘ 50 000

WARUNKI UBEZPIECZENIA

DODATKOWE WARUNKI

Post Author: Administrator