UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Rada Rodziców na rok szkolny 2021/2022 wybrała firmę  InterRisk Vienna  Insurance Group AAS, która będzie ubezpieczała młodzież w ramach ubezpieczenia NNW- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Dla uczniów klas 1-2 na 12 miesięcy  – składka 49,00 na kwotę ubezpieczenia 20 000,00 zł.

                                                            lub – składka 66,00 na kwotę ubezpieczenia 30 000,00 zł.

Dla uczniów klas 3  na 13 miesięcy-    składka 53,00 na kwotę ubezpieczenia 20 000,00 zł.

                                                           lub – składka 71,50,00 na kwotę ubezpieczenia 30 000,00 zł.


Uczeń klasy 3 gimnazjalnej może również wybrać opcję ubezpieczenia na 12 miesięcy.


Dla uczniów klas 1-2 na 12 miesięcy –
składka 41,00 na kwotę ubezpieczenia 15 000,00 zł.
składka 49,00 na kwotę ubezpieczenia 20 000,00 zł.
składka 58,00 na kwotę ubezpieczenia 25 000,00 zł.
składka 66,00 na kwotę ubezpieczenia 30 000,00 zł
składka 88,00 na kwotę ubezpieczenia 40 000,00 zł
składka 120,00 na kwotę ubezpieczenia 50 000,00 zł.

Dla uczniów klas 3 na 13 miesięcy-
składka 44,50 na kwotę ubezpieczenia 15 000,00 zł.
składka 53,00 na kwotę ubezpieczenia 20 000,00 zł.
składka 63,00 na kwotę ubezpieczenia 25 000,00 zł.
składka 71,50 na kwotę ubezpieczenia 30 000,00 zł
składka 95,50 na kwotę ubezpieczenia 40 000,00 zł
składka 130,00 na kwotę ubezpieczenia 50 000,00 zł.Na wniosek ucznia pełnoletniego lub rodzica można złożyć podanie o zwolnienie z opłacenia składki z uwagi na trudną sytuację materialną.
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
AGENTEM UBEZPIECZAJĄCYM SZKOŁĘ JEST EWA LISZKA
MULTIAGENCJA CDN TYCHY
TEL. 507 563 300

W załącznikach szczegółowe informacje

INSTRUKCJA ZAWIERANIA POLISY

UBEZPIECZENIE

Post Author: Administrator