WYNIKI MATURY 2019 W NORWIDZIE

19 lipca 2019 absolwenci, którzy 26 kwietnia ukończyli II LO, przyszli odebrać od swoich wychowawców wyniki egzaminu maturalnego.

Do matury przystąpiło 76 absolwentów a zdało 70, czyli zdawalność wynosi 92,11 % a w kraju 80,5 %. Większość absolwentów może poprawiać maturę w sierpniu.

Wyniki egzaminów pisemnych z poziomu podstawowego są bardzo dobre powyżej średniej krajowej i wynoszą:

  • J. polski II LO- 55,66 %, kraj- 52 %
  • Matematyka II LO- 68,47%, kraj- 58 %
  • J. angielski II LO– 85,63 %, kraj – 72 %
  • J. niemiecki II LO- 66 %, kraj- 61 %

Na uwagę zasługują też wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym z:

  • J. polskiego II LO- 69,71 %, kraj – 55 %
  • J. angielski II LO- 66,71 %, kraj- 56 %
  • Matematyka II LO – 43,93 %, kraj- 39 %
  • Fizyka II LO- 58 %, kraj- 42 %
  • Geografia II LO- 42,2 %, kraj- 29 %

Post Author: