AKCJA STRAJKOWA

Dyrekcja szkoły prosi wszystkich rodziców i opiekunów o zapoznanie się z poniższymi pismami Śląskiego Kuratory Oświaty mgr Urszuli Bauer oraz dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty mgr Doroty Gnacik

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Niezależnie od stanowiska MEN, oceniając realne możliwości naszej szkoły, a jednocześnie mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, proszę o zapoznanie się z pismem dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty na temat możliwej do zrealizowania w mieście Tychy organizacji pracy szkół i przedszkoli w czasie strajku

Pismo dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty

Oferta miasta na czas strajku nauczycieli

Post Author: