NORWID „BRĄZOWĄ SZKOŁĄ 2019”

Mamy tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019” nadany Norwidowi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ogólnopolskim rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących. Uzyskaliśmy 61 miejsce w województwie śląskim i 512 w Polsce. Tytuł został przyznany za wysokie wyniki egzaminów maturalnych. W roku 2018 wszyscy uczniowie klas trzecich ukończyli szkołę, wszyscy przystąpili do matury i wszyscy zdali maturę. Jako jedyna szkoła w Tychach mamy 100 % zdawalność. To sukces wszystkich ambitnych uczniów i nauczycieli, którzy wspólnie pracowali przez trzy lata. Gratulujemy!!!

Post Author: