REGULAMIN XXVIII KONKURSU ARTYSTYCZNEGO „MŁODE TALENTY”

 1. Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach.
 2. Współorganizatorem Konkursu jest Teatr Mały w Tychach.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych województwa śląskiego.
 4. Celem Konkursu jest umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich talentów w różnych dziedzinach artystycznych.
 5. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
 6. sceniczną,
 7. literacką,

III. plastyczną.

 1. W kategorii scenicznej uczniowie mogą zaprezentować się w dziedzinach takich, jak:

– muzyka,

– taniec,

– formy teatralne (np. kabaret, dramat, monodram),

– recytacja.

6.1. Konkurs w kategorii scenicznej składa się z dwóch etapów:

 1. eliminacje/przesłuchania
 2. finał
  • Przesłuchania odbywać się będą od 9 stycznia do 22 stycznia 2019 r. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wykonawcami) w II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach.
  • O zakwalifikowaniu się do finału zdecyduje wyznaczona przez organizatora komisja, która oficjalnie poinformuje uczestników o swojej decyzji drogą mailową oraz zamieści informację na stronie internetowej norwid.tychy.pl w dniu 29 stycznia 2019 r.
  • Prezentacje finałowe przed publicznością odbędą się w Teatrze Małym w Tychach dnia 1 marca 2019 r. Czas prezentacji podczas finału nie może przekroczyć 10 minut.
  • Występy artystyczne oceniać będą zaproszeni przez organizatora niezależni jurorzy reprezentujący różne dziedziny artystyczne.
  • Zgłoszenia należy składać do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach na adres: ul. Norwida 40, 43-100 Tychy do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 12.00. Można je również przesłać w formie elektronicznej na adres  talenty@norwid.tychy.pl
  • Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Kategoria literacka obejmuje własną twórczość prozatorską i poetycką.

7.1. Prace (maksymalnie trzy) z dziedziny poezji (wiersze) i prozy (opowiadania, reportaże, fragmenty powieści – maksymalnie 20 stron maszynopisu; czcionka Times New Roman 12) należy składać do II Liceum                 Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach na adres: ul. Norwida 40, 43-100 Tychy do dnia 22 stycznia 2019r.  Zgłoszone prace należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres: talenty@norwid.tychy.pl

7.2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

7.3. Prace literackie oceniać będą niezależni jurorzy zaproszeni przez organizatorów.

7.4. Wyniki Konkursu w kategorii literackiej zostaną ogłoszone podczas finału Konkursu w Teatrze Małym.

 1. W kategorii plastycznej uczniowie mogą zaprezentować się w następujących dziedzinach sztuki:

– rysunek,

– fotografia,

– malarstwo,

– rzeźba,

– grafika,

– dziedziny dowolnie łączone.

8.1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie w kategorii plastycznej zobowiązani są do złożenia trzech prac o dowolnej tematyce (z jednej dziedziny lub z różnych dziedzin)  w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach w terminie do 22 stycznia 2019 r.

8.2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.

8.3. Prace plastyczne oceniać będą niezależni jurorzy zaproszeni przez organizatorów.

8.4. Wyniki Konkursu w kategorii plastycznej zostaną ogłoszone podczas finału Konkursu w Teatrze Małym.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i eksponowania prac konkursowych.
 2. Organizator Konkursu przewiduje w każdej z trzech kategorii nagrodę główną oraz wyróżnienia. Nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej. O podziale nagród zdecyduje powołane przez organizatora Jury.

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie załącznika nr 4 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

ZAŁĄCZNIKI

Post Author: