MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Pedagożka szkolna Romana Kuczmińska-Blumska uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji na temat profilaktyki uzależnień. Poruszana tematyka dotyczyła głównie stosowanej w placówkach oświatowych profilaktyki uniwersalnej. W dyskusji poszukiwano najskuteczniejszych metod pracy z młodymi ludźmi. Przedstawiciele Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedzialni za programy rekomendowane wszystkie wypracowane pomysły w panelu dyskusyjnym obiecali zawrzeć w nowych narzędziach do pracy z młodzieżą.

 

Post Author: