OTWARCIE IZBY ŚLĄSKIEJ W NORWIDZIE

„Wkludzomy się, czyli otwarcie izby śląskiej w Norwidzie”!

15 października 2018 r. otworzyliśmy izbę śląską w Norwidzie.  Zespół Gryfne Ślonzoki zaśpiewał i zatańczył śląskie melodie. Pani dyrektor Małgorzata Leszczyńska – Kloc podziękowała zespołowi i wszystkim darczyńcom za działania, który doprowadziły do powstania izby śląskiej. Gratulacje złożyła pani Urszula Dryka Skarbnik Miasta Tychy oraz pani Barbara Sobczak z Miejskiego Centrum Oświaty. Na świetlicy można było spróbować śląskich maszkietów.

W izbie są meble będące wyposażeniem śląskich domów, a więc byfyj, czyli kredens, szrank, czyli szafa, kiwaczka, czyli pralka, stół, krzesła, maszyna do szycia, obrazki na ścianach. Udało się też zgromadzić całkiem sporo oryginalnych śląskich strojów m.in. jakli i kiecek oraz sprzętów gospodarstwa domowego.

Szczególne podziękowania należą się inicjatorowi powstania zespołu Gryfne Ślonzoki i izby śląskiej Michałowi Nowakowi z 3c.

Post Author: