DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NORWIDZIE!!

Ten dzień z pewnością będzie niezapomniany……
Norwidowskie Koło Wolontariatu we współpracy z fundacją Mam Marzenie zorganizowało nietypowy Dzień Edukacji Narodowej – dzień bez kwiatka. Zamiast kwiatów uczniowie i uczennice przynosili do szkoły datki, które szkoła przekaże na szczytny cel jakim jest SPEŁNIENIE MARZENIA CHOREGO DZIECKA z fundacji Mam Marzenie.
Wolontariuszki dziękują wszystkich uczniom i uczennicom za zasilenie puszki a nauczycielom i nauczycielkom za niezwykle entuzjastyczne wsparcie akcji.

W akcji ZAMIEŃ KWIATY NA MARZENIA udało się zebrać pokaźną kwotę 712zł. Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za datki.

Romana Kuczmińska – Blumska – opiekunka NKW

 

Post Author: