OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI FIZYKI W KRAKOWIE

3 października nauczycielki fizyki Małgorzata Leszczyńska – Kloc i Katarzyna Struzik były w Krakowie na Ogólnopolskiej konferencji połączonej z warsztatami CREDO School zorganizowanej w ramach projektu Cosmic-Ray Extremly Distributed Obserwvatory (CREDO) w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
Wysłuchały wykładu na temat radonu i wpływu na zdrowie człowieka. Wzięły udział w warsztatach na temat dużego projektu CREDO, w którym mogą wziąć udział uczniowie, mierząc cząstki promieniowania kosmicznego docierające do smartfona (za pomocą aplikacji).

Post Author: