INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH

Dnia 28 września 2018 roku przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w  uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Uroczystość rozpoczął chór akademicki wykonując Gaudeamus Igitur. W tym czasie zgromadzeni goście mogli podziwiać przechodzących profesorów ubranych w odświętne stroje. Następnie wszyscy odśpiewali Hymn Państwowy. Rektor prof. UE dr hab. Robert Tomanek przywitał gości i wygłosił krótkie przemówienie inauguracyjne. Najważniejszym punktem była immatrykulacja czyli przyjęcie w poczet społeczności akademickiej studentów pierwszego roku. Immatrykulowani studenci zostali wywołani na środek i złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po wystąpieniach rektor uroczyście zainaugurował jubileuszowy rok akademicki 2018/2019 wypowiadając tradycyjne słowa – „oby był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny” i trzykrotnie uderzając stopką berła. Na zakończenie wykład pt.: „Co jest najlepszą inwestycją w innowacje” wygłosił prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat, profesor zwyczajny na Politechnice Śląskiej w Katowicach.

Post Author: