UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Rada Rodziców w czerwcu 2018 wybrała firmę InterRisk Vienna Insurance Group AASktóra będzie ubezpieczała młodzież w ramach ubezpieczenia NNW – Następstw Nieszczęśliwych wypadków. Wybrano rozszerzoną ofertę-np.  za pobyt w szpitalu na kwotę ubezpieczenia 15 000,00 zł 

Dla uczniów klas 1-2 na 12 miesięcy – składka 49,00 zł 

Dla uczniów klas 3 na 13 miesięcy – składka 53,00 zł, ale uczeń może też wybrać opcję za 49 zł

 Termin wpłat – do 30 września.

Uczniowie ubezpieczeni indywidualnie przynoszą do sekretariatu polisy indywidualne do skserowania. Na wniosek ucznia pełnoletniego lub rodzica można złożyć podanie o zwolnienie z opłacenia składki z/w na trudną sytuację materialną.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Post Author: