ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W NORWIDZIE

12 -13  kwietnia w naszej szkole odbyły się, po raz kolejny, obchody Światowego Dnia Ziemi. Z tej okazji nauczyciele przedmiotów przyrodniczych przygotowali konkurs wiedzy o Ziemi „Działalność człowieka – zagrożenia środowiska”, którego celem było popularyzowanie wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej. Uczniowie klas 1 i 2 rozwiązywali test, po którym do finału dostało się dwóch  przedstawicieli z każdej klasy. 13 kwietnia odbył się finał konkursu, a nad jego przebiegiem czuwało Jury w składzie: ks. Mariusz Nitka, pan Szymon Szewczyk i pan Michał Glenszczyk. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy 1B  Janek Twaróg i Maciej Ogrodnik; II miejsce zajęły uczennice 2B  Natalia Czarnecka i Emilia Roj; III miejsce przypadło klasie 1D Katarzynie Furman i Dominikowi Copowi. Pani dyrektor Małgorzata Leszczyńska-Kloc wręczyła dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wydarzenie przygotowali nauczyciele: K. Buczek, M. Szewczyk, S. Szewczyk, K. Struzik, P. Rosiak.

Post Author: