PRZYBORY NA EGZAMINIE MATURALNYM

Dyrektor szkoły informuje, że każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem oraz w zależności od przedmiotu cyrkiel, do którego można włożyć długopis, kalkulator prosty, linijkę (nie ekierkę ani kątomierz). Szkoła zapewni tablice – wybrane wzory i stałe matematyczne oraz fizykochemiczne, lupy, odtwarzacze CD.
Zabronione jest wnoszenie na teren sali egzaminacyjnej (egzamin pisemny i ustny) urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, smartfonów, smartwatchy itp.). W sekretariacie szkoły można złożyć te urządzenia w depozycie.
Zdający przychodzą na egzaminy pisemne na 8.10 lub 13.10.

Post Author: