GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

7 i 8 września 2015

Zapraszamy sprzedających i kupujących
Osiągnięcia 2014/2015

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA

W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 1. Olimpiady i konkursy przedmiotowe:
 2. Kacper Kuta (kl. I d) – I miejsce w Konkursie Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 r. zorganizowanym przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej        w Katowicach
 3. Paweł Brózda (kl. III a) – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Morskiej „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”
 4. Kornelia Maciejewska (kl. I a) – III miejsce w XI Regionalnym Konkursie Matematycznym dla Uczniów Klas Pierwszych Szkół Ponadgimnazjalnych
 5. Kamil Piszczek (kl. I a) – wyróżnienie w XI Regionalnym Konkursie Matematycznym dla Uczniów Klas Pierwszych Szkół Ponadgimnazjalnych
 6. Bartosz Malisz (kl. II d) – wyróżnienie w XIV Międzylicealnym Konkursie Historycznym pt. „Górny Śląsk podczas II wojny światowej”
 7. Rafał Dyduch (kl. III b) – wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”
 8. Magdalena Kasiak (kl. I c) – wynik dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”
 9. Konkursy artystyczne:
 10. Wiktoria Gargula (kl. III a) – wyróżnienie w XVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka
 11. Krzysztof Wójcik (kl. II d) – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Śpiewania Poezji Cypriana Norwida Bliżej Norwida 2014
 12. Anna Ormian (kl. II b) – II miejsce w XII Powiatowym Konkursie Literackim „Na skrzydłach wyobraźni” w kategorii POEZJA
 13. Karolina Jabłeka (kl. kl. II c) – III miejsce w VIII Rejonowym Konkursie Recytatorskim Twórczości Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II
 14. Marta Witańska (kl. II b) – II miejsce w konkursie międzyszkolnym „Piszę list do Ciebie” (kategoria estetyczna)
 15. Karolina Szula (kl. I c) – III miejsce w konkursie literackim Moja najbardziej niesamowita historia
 16. Katarzyna Job (kl. I c) – III miejsce w konkursie literackim Moja najbardziej niesamowita historia
 17. Gabriela Głosek (kl. II d) – II miejsce w XXIV Konkursie Młode Talenty

III. Zawody sportowe:

 1. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – III miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w Tychach w kategorii dziewcząt
 2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – V miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w Tychach w kategorii chłopców
 3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – VIII miejsce w Finale Licealiady Młodzieży Szkolnej woj. śląskiego w tenisie stołowym dziewcząt
 4. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – XI miejsce w Finale Licealiady Młodzieży Szkolnej woj. śląskiego – szkolna liga lekkoatletyczna chłopców
 5. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – I miejsce w rejonowych zawodach szkolnej ligi lekkoatletycznej chłopców
 6. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – I miejsce w zawodach rejonowych w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt
 7. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – III miejsce w zawodach rejonowych w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców
 8. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – I miejsce w licealiadzie powiatowej w szkolnej lidze lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców
 9. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – I miejsce w licealiadzie w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców
 10. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach – I miejsce w licealiadzie w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt
 11. Patryk Szalaty (kl. III a) – osiągnięcia na arenie międzynarodowej i krajowej w sztukach walkiAKTUALNOŚCI

GIEŁDA UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
Uczniowie klas I – III będą mogli kupić używane podręczniki w dniach 7 – 8 września.
 
ZEBRANIA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I – III
Zapraszamy rodziców uczniów klas I – III na spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami poszczególnych oddziałów:
– rodziców uczniów klas I – 7 września 2015 r. o godz. 17.00,
– rodziców uczniów klas II – 8 września 2015 r. o godz. 16.30,
– rodziców uczniów klas III – 8 września 2015 r. o godz. 17.15.
Najpierw odbędą się spotkania z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w salachUwaga absolwenci

Informujemy, że świadectwa ukończenia szkoły są do odbioru w sekretariacie.
WYPRAWKA SZKOLNA

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 o dofinansowanie zakupu podręczników mogą starać się uczniowie z następującymi dysfunkcjami: słabowidzący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnściami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 445,00 zł. Uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które należy dołączyć do wniosku. Zwrot pieniędzy nasępuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT)lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

WNIOSEK