SEKRETARIAT SZKOŁY

W dniach od 11 lipca do 19 sierpnia 2016 r. sekretariat szkoły będzie czynny od godziny 7.00 do godziny 14.00.
ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości lub aneksów w dniu 5 lipca 2016 r. o godz. 12.00. Absolwenci, którzy nie mogą osobiście odebrać świadectwa, mogą upoważnić pisemnie inną osobę.
REKRUTACJA 2016/2017 – GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 13.00

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

24.06. (piątek)

10.00 – 14.00

27.06. (poniedziałek)

10.00 – 14.00

28.06. (wtorek)

9.00 – 13.00

15 lipca 2016r.
(godz. 10
.00)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

0d 15 do 21 lipca 2016r.
(do godz. 10
.00)

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

15.07 (piątek)

10.00 – 14.00

18.07 (poniedziałek)

10.00 – 14.00

19.07 (wtorek)

10.00 – 14.00

20.07 (środa)

10.00 – 14.00

21.07 (czwartek)

10.00 – 14.00

22 lipca 2016 r.
(godz. 10
.00)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
WYCIECZKA NAUKOWA KLASY 2C

16 czerwca uczniowie klasy 2C  pod opieką  pani Joanny Sobieskiej i pani Miłosławy Szewczyk mieli możliwość zwiedzić Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej w Katowicach. Uczniowie oglądali sale symulacyjne (salę operacyjną, salę intensywnej terapii, szpitalnego oddziału ratunkowego, salę pediatryczną i salę porodowa) oraz obszar dostosowany do symulacji zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu.  Wszystkie pomieszczenia były wyposażone  w niezbędny sprzęt medyczny(m.in. aparaty do znieczulenia, respiratory, defibrylatory itp. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć i dotknąć zaawansowane fantomy i modele szkoleniowe takie jak: manekiny do nauki zaawansowanych zabiegów ratowniczych, manekiny do nauki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, modele do nauki intubacji, modele porodowe.

WP_20160616_10_09_12_ProWP_20160616_11_15_30_Pro
Młodzież z NORWIDA w Archiwum Państwowym w Katowicach

W dniu 15 czerwca 2016 roku klasa II A pod opiekę pani Małgorzaty Wilczyńskiej oraz Tomasza Ślusarczyka zwiedziła Archiwum Państwowe w Katowicach. Podczas wycieczki uczniowie mogli zapoznać się z metodami konserwacji oraz przechowywania dokumentacji archiwalnej. Poznali także strukturę oraz zakres działania archiwów państwowych w Polsce. Po archiwum oprowadzał uczniów pracownik w/w placówki – pan Piotr Matuszek.
Archiwum 4Archiwum 2