STATYSTYKI ABSOLWENCKIE

Tegoroczny absolwencie Norwida!

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety znajdującej się w zakładce ABSOLWENCI. Jej celem jest zbieranie danych w celu stworzenia statystyk szkół wyższych, do których dostali się nasi uczniowie. 
Ważne!

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w Dniu Przedsiębiorczości, 25 marca mają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg planu.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Info. o współfinansowaniu_RPO
MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY 2015”

● MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY 2015” odbędzie się dnia 19 marca 2015r.(tj. w czwartek).

● Zgłoszeni do w/w konkursu uczestnicy proszeni są o zebranie się w sali nr 15 ( w II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach) dn. 19 marca 2015 r. o godz. 8:45.

● Przypomina się, że karty odpowiedzi uczestnicy konkursu wypełniają miękkim ołówkiem np.: B2 lub czarnym długopisem ( nie wolno używać flamastrów, korektorów).

● Zabrania się korzystania z kalkulatorów i technicznych środków łączności. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”.  Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

● Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

● Żaden uczestnik Konkursu nie może opuścić sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.

mgr Danuta Brzezińska

Szkolny Koordynator Konkursu
Aktualności

17 marca 2015 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania rodziców uczniów klas III. Rodziców uczniów klas I – II zapraszamy w tym dniu od godz. 17.00 – 18.30 na dzień otwarty.MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „PANGEA”

  • I etap MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „PANGEA” odbędzie się dnia 3 marca  2015r.
  •  Zgłoszeni do w/w konkursu uczestnicy ( 50 zgłoszonych uczestników z II LO ) proszeni są o zebranie się w sali gimnastycznej II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach  dn. 3 marca 2015r. o godz. 9:20 (tj. we wtorek ).
  • Na stronie www.norwid.tychy.pl w zakładce IMPREZY – KONKURSY – MATEMATYCZNE zamieszczony jest regulamin Konkursu PANGEA oraz zasady wypełniania kart odpowiedzi. Informujemy, że na stronie internetowej www.pangea.edu.pl znajdują się zadania konkursowe z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami.
  • Podczas konkursu należy używać wyłącznie czarnego lub niebieskiego długopisu bądź ołówka. Każdy uczestnik powinien prawidłowo wypełnić kartę odpowiedzi wpisując dane osobowe oraz przydzielony odpowiedni KOD ucznia.
  • W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.
  • Uczestnicy Konkursu nie mogą opuszczać sali przed upływem 20 minut od rozpoczęcia.
  • Konkurs składa się z dwóch etapów –  I Etap : 3 marca 2015r., etap finałowy:  17 kwietnia 2015r.

 

Szkolny Koordynator Konkursu

mgr Danuta Brzezińska