KONKURS NA LOGO 25. JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU MŁODE TALENTY

Samorząd Uczniowski i dyrektor szkoły ogłaszają konkurs na logo 25. jubileuszowej edycji konkursu Młode Talenty. Projekty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@norwid.tychy.pl do dnia 15 października 2015 r. do godz. 24.00. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.
AKTUALNOSCI

MSZA W INTENCJI PANI ANETY SWOBODY
14 października o godz. 8.00 w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Tychach odbędzie się msza św. w intencji pani Anety Swobody i wszystkich zmarłych nauczycieli naszej szkoły.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu tradycyjnie obchodzimy Dzień Patrona Szkoły połączony z zaprzysiężeniem uczniów klas I. Uroczystość, na którą zapraszamy przed wszystkim uczniów klas I, rozpocznie się o godz. 10.00 w sali gimnastycznej.
SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

2 września cztery klasy trzecie miały zajęcia z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, których temat brzmiał „Aktualne potrzeby rynku pracy 2015”.  Celem spotkania była pomoc uczniom w trafnym wyborze dalszej edukacji, tak by po skończeniu liceum a potem studiów wyższych, szybko znaleźli dobrą pracę. Organizatorką była Katarzyna Sztafrowska szkolny doradca zawodowy. Zajęcia odbyły się w ramach  projektu unijnego WIEDZA TWOIM SUKCESEM

DSCN0321
Inauguracja roku akademickiego na UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

7 października delegacja uczniów klas 2 i 3  uczestniczyła w akademii inaugurującej rok akademicki 2015/2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Przy dźwiękach pieśni Gaudeamus igitur śpiewanej przez chór uczelni, na aulę wkroczyli w orszaku przedstawiciele wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych oraz władz UE na czele z JM Rektorem profesorem Leszkiem  Żabińskim. Do uroczystej immatrykulacji, której przewodził prof. Wojciech Dyduch, przystąpili najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele studentów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu. Reprezentowali oni ponad 4800 studentów pierwszego roku, którzy po raz pierwszy, wraz z początkiem roku akademickiego, przekroczyli progi Uczelni. JM Rektor złożył immatrykulowanym studentom życzenia, by okres studiów był dla Nich pomyślny, a Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był dumny ze swoich absolwentów. Udział w uroczystości odbył się w ramach umowy o współpracy między UE i  NORWIDEM.  Opiekunami były   Danuta Brzezińska i Małgorzata Leszczyńska – Kloc.

DSCN0329DSCN0354
Osiągnięcia w zawodach ligi lekkoatletycznej

30 września reprezentacje dziewcząt i chłopców naszej szkoły brały udział w zawodach ligi lekkoatletycznej w Mikołowie. W rywalizacji na szczeblu miasta dziewczęta zajęły 4. miejsce a chłopcy 2. Natomiast w klasyfikacji rejonowej chłopcy zdobyli 2. miejsce. Gratulacje!

zawody ligi
WYCIECZKA NAUKOWA KLAS TRZECICH NA FESTIWAL NAUKI DO WARSZAWY

90 uczniów klas trzecich uczestników projektu WIEDZA TWOIM SUKCESEM współfinansowanego przez Unię Europejską pojechało dwoma autobusami na trzy dni do Warszawy w dniach 22-24.09.2015. Zwiedzali Warszawę z przewodnikiem m.in. Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Stadion Narodowy, Łazienki Królewskie, zobaczyli uroczystą zmianę warty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Niepowtarzalną lekcję historii odbyli w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zajęcia w Centrum Nauki Kopernik wszystkich zainteresowały do tego stopnia, że narzekali, iż byli tam zbyt krótko. Mieli też okazję być na seansie w nowoczesnym Planetarium Niebo Kopernika. Najważniejszym punktem wyjazdu były zajęcia w ramach Festiwalu Nauki. Warszawskie uczelnie i ośrodki naukowe zapraszają we wrześniu młodzież z całej Polski na ciekawe wykłady, warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych, pokazujące najnowsze osiągnięcia, trendy w nauce, sztuce. Młodzież wysłuchała wykładów z matematyki, informatyki, nowoczesnych technologii, biologii, chemii, sztuki, historii literatury, np.: „Technologie disruptive, czyli ciężkie życie futurologa”, „Nanosrebro – fakty i mity”, „Przestrzeń i płeć”, „ Alan Turing, czyli o myślących komputerach”, „Wielkie nieskończoności”, „Zanim uniesie się kurtyna – projekty, scenografia , kostiumy”, „Usprawnianie umysłu”. Wyjazd był całkowicie bezpłatny dla uczestników projektu. Wycieczkę opracowała Małgorzata Leszczyńska – Kloc – szkolny lider projektu.


DSCN0255DSCN0118